BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Kraków. 19.12.2013 r.


Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w

Krakowie – Powiat Grodzki.


 


 

 Ogłoszenie o zamówieniu1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami


- SIWZ

- zał. 1 do SIWZ

- zał. 2.1. do SIWZ

- zał. 2.2 do SIWZ

- zał. 3 do SIWZOgłoszenie o udzieleniu zamówienia