BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

Karty spraw:

prosimy o uważne zapoznanie się z opisami kart spraw (w szczególności z polem "uwagi")

 

wydawanie zaświadczeń

 

skargi i wnioski

 

pismo ogólne do urzędu

 

Jeżeli złożyłeś pismo w formie tradycyjnej, zawsze możesz wyrazić zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez ePUAP).

 

UWAGA!

W przypadku załączania dokumentów, które wymagają podpisu innej osoby niż wysyłająca pismo (np. oświadczenie kierownika budowy, pełnomocnictwo itp.) dokument ten musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym tej osoby. Przesłanie skanu dokumentu podpisanego odręcznie nie jest wystarczające. Poradnik jak podpisać dokument można znaleźć tutaj. Tak podpisany dokument następnie należy przesłać osobie, która będzie składać pismo do urzędu przez ePUAP (np. inwestorowi, pełnomocnikowi składającemu pismo w imieniu mocodawcy), który dopiero taki, prawidłowo podpisany dokument, załącza do pisma składanego przez ePUAP.

 

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-14 13:21:29
MARIUSZ KWIECIEŃ
 Edycja
2020-04-14 13:16:10
MARIUSZ KWIECIEŃ
 Edycja
2020-04-14 12:25:06
MARIUSZ KWIECIEŃ
 Edycja
2011-08-31 14:54:57
AGNIESZKA STOKŁOSA - REDAKCJA BIP
 Publikacja
2009-02-06 11:15:34
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja