BIP MJO - Przedszkole Nr 78

Archiwum

DNI ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Zapraszamy nowe przedszkolaki na dni otwarte oraz ich rodziców na zebrania, które odbędą się w dniach:

przedszkole przy al. Kasztanowej:

17.05.2011r. od 10.00 - 12.00 - dzień adaptacyjny;

18.05.2011r. o godz. 16.00 - zebranie dla rodziców;

przedszkole przy ul. Jodłowej 23:

18.05.2011r. o godz. 15.30 zebranie dla rodziców;

19.05.2011r. od 10.30- 12.30 - dzień adaptacyjny.

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA Nr 78 NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków posiadających wolne miejsca w roku szkolnym 2011/2012 trwają od 1 do 31 marca.


Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami rekrutacji:

* Rodzice dzieci kontynuujących edukację w Samorządowym Przedszkolu Nr 78 w Krakowie
* Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 78 w Krakowie


Na stronie internetowej www.portaledukacyjny.krakow.pl w module „Rekrutacja do przedszkoli" publikowane są informację dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2011/2012.

UWAGA RODZICE

Informujemy że od dnia 01.01.2011r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1386 zł. W związku z tym wzrasta opłata stała.

Dodatkowo od stycznia 2011r. wzrośnie stawka za żywienie dzieci w przedszkolu i będzie wynosić 6 zł za trzy posiłki.

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu celem podpisania aneksu do umowy.

UWAGA

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 78 w Krakowie informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania składników majątku placówki. Wykaz w załączniku.

DNI OTWARTE DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW - zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

* al. Kasztanowa - 18.05.2010r. w godzinach 10:00 - 12:00
* ul.Jodłowa -18.05.2010r. w godzinach 11:00 - 13:00

ZEBRANIA DLA RODZICÓW

* al.Kasztanowa - 19.05.2010r. o godz. 15:30
* ul. Jodłowa - 17.05.2010r. o godz. 15:30

WYNIKI REKRUTACJI

* 13.04.2010r. o godzinie 9 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2010/2011.

* Rodzice nowych i kontynuujących naukę przedszkolaków zobowiązani są do podpisania umowy, nie później niż do 30 kwietnia 2010.

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.


Uwaga

Zmiana strony internetowej przedszkola z dniem 12.04.2010r. - http://www.przedszkole78.com

UWAGA!

Informujemy, że z dniem 01.01.2010r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1317 zł (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 24.07.2009r. poz. 709) w związku z powyższym wzrasta opłata stała. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się rodziców do dyrektora przedszkola celem podpisania aneksów do umów.