BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 65

Polityki, programy, raporty

 

 


Samorządowe Przedszkole nr 65 „PEREŁKA” jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę M. Kraków. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Przedszkole mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku z dala od głównej, ruchliwej ulicy. Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 4 duże, słoneczne, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, salę gimnastyczną, przestronny ogród z piaskownicami i sprzętem do zabaw rekreacyjnych. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Podstawowymi formami aktywności dzieci są zabawa oraz zajęcia inspirowane przez nauczycielki oddziałów. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci środowiskiem społeczno – przyrodniczym, plastyką, muzyką, literaturą, teatrem.

Swoimi działaniami pomagamy dzieciom w poznawaniu rozumienia siebie i innych, wspieramy w kształtowaniu poczucia własnej wartości.

Wychowujemy dzieci w duchu wartości : prawdy, dobra, piękna, szacunku, odpowiedzialności, przyjaźni, życzliwości, tolerancji.

 


Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta jest na :


1. Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego- Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.(poz.356)

2. Programie wychowania przedszkolnego: "Kocham przedszkole" autorstwa Mirosławy Anny Pleskot,Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

3. Programach do nauki języka angielskiego :

-  Program do nauczania języka angielskiego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej, Ewy Piotrowskiej

-  „Let,s Sing, Let,s Play, Let,s Learn”- program nauczania j. ang. dla dzieci 3-4 letnich – autor Weronika Moskała

-  Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się jęz. ang. aurorstwa Katarzyny Wojciechowskiej, Olgi Wysłowskiej

4. Programie adaptacyjnym „Przedszkolakiem być- trudne początki” autorstwa Elżbiety Wącław, Piotra Pokoja

 

 

 

 

 

Programy pomocnicze

 

1.Edyta Gruszczyk Kolczyńska – Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Nr dopuszczenia DKW – 4013 – 5/.

2.Irena Majchrzak – Nazywanie świata odmienna metoda nauki czytania. Nr dopuszczenia DKOS – 5002 – 15/04


 

 

Hymn przedszkola

 

Oferta edukacyjna zajęć dodatkowych.

* finansowane z budżetu gminy :

 

-zajęcia rytmiczno-umuzykalniające w/g programu „Zajęcia umuzykalniające dla dzieci z elementami ruchu” mgr Elżbiety Pająk

 

- religia /na wniosek rodziców/ wg programu „W radości dzieci Bożych” autorstwa Ks. dr Tadeusza Śmiecha

 

-warsztaty o różnorodnej tematyce