BIP Archiwalny - A_PK55 (data archiwizacji: 2013-09-02, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIX/227/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Informacje organizacyjne

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia.


Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są i zatwierdzane przez Organ Prowadzący Przedszkole.

 

 

 

Godziny pracy przedszkola: 6.30 - 17.00 od poniedziałku do piątku

 

W przedszkolu od 01.10.2008 działa gabinet logopedyczny, który swoją opieką obejmuje dzieci z przedszkola 43, 55, 75, 119 i 137.

 

 

 

Gabinet jest czynny:

 

poniedziałek: 12.00 17.00 dla dzieci z innych przedszkoli

 

wtorek: 12.00 - 13.30 dla dzieci z przedszkola 55

 

środa: 12.00 - 16.00 dla dzieci z innych przedszkoli i 55

 

czwartek: 13.00 - 16.00 dla dzieci z innych przedszkoli i 55

 

piątek: 9.00 - 12.30 i 13.00 - 16.00 dla dzieci z innych przedszkoli i 55

 

 

 

Opłaty

 

Pełna opłata za Przedszkole składa się z:

 

  • opłaty stałej, jednakowej dla Przedszkoli całej Gminy Kraków regulowanej uchwałą Rady Miasta Krakowa

 

  • stawki żywieniowej, ustalanej indywidualnie dla każdego Przedszkola

 

Opłata stała od 01.01.2009 wynosi:

 

  • 12% najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez MPiPS w Monitorze Polskim dla dzieci korzystających powyżej 5 godzin dziennie - 153,12

 

  • 10% dla dwojga dzieci korzystających z Przedszkola z rodziny - 127,60

 

  • 7% dla trojga dzieci z rodziny - 89,32

 

  • 8% dla dzieci korzystających do 5 godzin dziennie - 102,08

 

 

Żywienie od 01.09.2008 wynosi:

 

  • wszystkie posiłki / trzy / - 5,60 zł/dzień

 

  • dwa posiłki  - 4,48 zł/dzień

 

  • obiad - 3,36 zł/dzień