BIP Archiwalny - A_PK55 (data archiwizacji: 2013-09-02, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIX/227/11 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Finanse i mienie

  Wydatki i dochody przedszkola w roku 2008 przeznaczone  są na:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki
 • bieżące opłaty za media
 • zakup środków żywności
 • zakup materiałów i wyposażenia
 • zakup pomocy dydaktycznych i książek
 • zakup materiałów papierniczych
 • zakup usług remontowych
 • zakup usług dostępu do sieci  Internet
 • bilety MPK
 • różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe
 • odpisy na FŚS