BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Informacje organizacyjne

Na poszczególnych postronach BIP Komendy Miejskiej PSP w Krakowie znajdują się następujące informacje:

- Informacje o jednostce - nazwa, adres, zakres działania, godziny urzędowania, adres strony www oraz telefon, faks i e-mail do sekretariatu Komendy,

- Struktura organizacyjna - pełne dane teleadresowe wszystkich komórek organizacyjnych Komendy,

- Prawo - ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, regulamin organizacyjny Komendy wraz ze schematem.

 

 

UWAGA PETENCI

W trosce o zdrowie i zahamowanie rozptrzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, Komendant Miejski PSP w Krakowie zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy telefonicznie pod numerem 12 616 83 00 za pośrednictwem poczty elektronicznej km1@psp.krakow.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

 

UWAGA INWESTORZY

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie art. 56 ust. Prawa budowlanego.

Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 616 83 80. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie.

 

Dziękuję za wyrozumiałość.

 

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.psp.krakow.pl.

 

Dodatkowo nadmieniam, że brak zajęcia stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie może być traktowane jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.