BIP - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

brak aktualnych ogłoszeń

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  1. stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)
    (nr ref. MOK.1110.27.2019.GB, składanie ofert do dnia 2019-12-31)

NABORY ZAKOŃCZONE