BIP MJO - Przedszkole Nr 14

Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Przedszkola nr 14 w Krakowie

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek . W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w kancelarii przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.