BIP MJO - Przedszkole Nr 14

Oferta jednostki


Typy niepełnosprawności uczniów


- autyzm wczesnodziecięcy

-zespół Aspergera

- zaburzenia ze spektrum autyzmu

- niepełnosprawność ruchowa

- niepełnosprawność intelektualna

 

Baza jednostki


Przedszkole dysponuje funkcjonalnymi, estetycznymi i zaopatrzonymi w specjalistyczne pomoce salami terapeutycznymi.         W placówce znajduje się przestronna, w pełni wyposażona sala gimnastyczno-rehabilitacyjna. Ponadto posiadamy gabinety specjalistów: gabinet logopedyczny, psychologiczny, gabinet terapi SI. Do dyspozycji naszych wychowanków jest również duży, atrakcyjnie zagospodarowany ogród, na terenie którego znajduje się bezpieczne, atestowane wyposażenie: huśtawki, tory przeszkód, drabinki, piaskownice, boisko do gier zespołowych.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna


Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych otoczone są profesjonalną opieką wykwalifikowanej kadry. Dzięki wspó[pracy ze specjalistami z różnych dziedzin( oligofrenopedagog, neurologopeda, rehabilitant, psycholog, terapeuta integracji sensorycnej) wychowawcy są w stanie maksymalnie stymulować wszechstronny rozwój każdego dziecka oraz wspomagać rodziców i opiekunów podopiecznych.Oferujemy różne formy pomocy specjalistycznej:

-rewalidację indywidualną,

- terapię psychologiczną,

- terapię logopedyczną (neurologopedyczną),

- terapię integracji sensorycznej,

- rehabilitację ruchową, stymulację zmysłów z wykorzystaniem elementów sali doświadczania świata,

-muzykoterapię

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

-OKRO

Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość pełnej integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Oferuje wspólne formy wypoczynku i rekreacji: spacery, zabawy ruchowe na powietru, zabawy przy m,uzyce, wycieczki krajoznawczo-turystyczne.Ponadto dieciom zapewniona jest możliwość wyjazdu "Zielone Przedszkole".

 

Zajęcia pozalekcyjne

Nasze przedszkole oprócz realizacji podstawy programowej proponuje wychowankom liczne formy aktywności uatrakcyjniające ich czas pobytu w placówce. Do zajęć dodatkowych możemy zaliczyć: rytmikę , język angielski,, taniec towarzyski, kółko plastyczne, kółko muzyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne usprawniające rozwój psychoruchowy dziecka oraz wyjścia do instytucji społeczno-kulturalnych(domy kultury, muzea, teatry,kina).

 

Osiągnięcia uczniów

-Mała Buławka w przeglądzie teatralno-muzycznym "O buławę lajkonika"

-Duża Buława w przeglądzie teatralno-muzycznym "O buławę lajkonuka"

 

Współpraca z instytucjami krajowymi:

-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

-Krajowe Towarzystwo Autyzmu,

-Stowarzyszenie Wiosna( organizator Szlachetnej Paczki)

-Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej,

-Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

- Fundacje i Stowarzyszenia

 

Udział w projekcie mobilności europejskiej ERASMUS + dla francuskich uczniów z kształcenia zawodowego

 

Dyrektor:

mgr Danuta Piekara

Dane teleadresowe

Ul Młyńska Boczna 4, Kraków 31-470

tel. 124117430

Dojazd:

Autobus nr: 125, 128, 129, 152,159, 184,501

Mapa