BIP MJO - Przedszkole Nr 14

Informacje o jednostce


Nazwa: Przedszkole Nr 14
Symbol: PK14
Adres: ul. Młyńska Boczna 4, 31-470 Kraków
Telefon: +48124117430
Faks: (12) 4117430
Email: mlynskaboczna4@poczta.fm
WWW: http://przedszkole14krakow.malopolska.pl
NIP: 9452151021
Zakres działania: placówka opiekuńczo- wychowawcza
Uwagi: kancelaria czynna od pon. do piątku w godz. 8.30-15.30 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : Dominik Strzebak mail do Inspektora Ochrony Danych: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Danuta Piekara
Z-ca dyrektora mgr Małgorzata Batóg