BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 12

Polityki, programy, raporty

Przedszkole Samorządowe Nr 12 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
W czasie pobytu dzieci korzystają z trzech posiłków: śniadnie + obiad + podwieczorek.

Organizacja pracy poszczególnych oddziałów:

 Oddział  Czas pracy Konsultacje z rodzicami
 I 8:00 - 16:00  każdy czwartek 16.00-16.30
 II 7:30 - 17:00  druga środa miesiąca 17.00-17.30
 III 8:00 - 16:30  drugi wtorek miesiąca 16.30-17.00
 IV 6:00 -16:00  pierwszy czwartek miesiąca 16.00-16.30Praca wychowawczo - dydaktyczna oparta jest na:

 •  Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozporządzenie MEN z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016r. poz. 895)
 •  Program wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" - Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała

Programy pomocnicze:

 •  Program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem" - Jolanta Hytkowska, Barbara Różycka, Barbara Kwapień, J.Żurek
 • "Program wychowania zdrowotno-korekcyjnego w przedszkolu" - Joanna Batko
 •  Program wychowania przedszkolnego ''Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu''-Monika Zatorska, Aldona Kopik
 • ''Z Angielskim przez świat''Program nauczania j.angielskiego w przedszkolu - Małgorzata Holik, Anna Pałczyńska
 • ''Program prowadzenia zajęć tanecznych w placówkach przedszkolnych'' - Agnieszka i Andrzej Gąsiorowscy
 •  Program edukacji regionalnej:''Ja w mojej krakowskiej rodzinie oraz małej i dużej Ojczyźnie'' - Barbara Różycka

Projekty

 •  Program zajęć plastycznych dla dzieci uzdolnionych ''W KOLOROWYM  ŚWIECIE FANTAZJI'' - Liliana Zajączkowska
 •  Program zajęć krajoznawczych ''KLUB GLOBTROTERA'' - Elżbieta Kwas, Monika Lach
 •  Program zajęć plastycznych dla dzieci uzdolnionych "TĘCZOWY ŚWIAT"- Liliana Zajączkowska, Monika Lach
 •  Formacja taneczno- muzyczka "CZERWONE KORALE"- Małgorzata Szustakiewicz, Elżbieta Paterek
 •  Koło kulinarne "SMACZNEGO"- Iwona Margosiak, Elżbieta Kwas
 •  Fundacja ABCXXI ''Cała Polska Czyta Dzieciom''
 •  Akademia Zdrowego Przedszkolaka
 •  Akademia Przedszkolaka- zajęcia rekreacyjno-sportowe w Tauron Arena Kraków
 •  Projekt pod patronatem Ministra Zdrowia "Dzieciństwo bez próchnicy"
 •  ''USUS EST OPTIMUS MAGISTER - PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM''