BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 12

Finanse i mienie

Plan Finansowy dochodów i wydatków przedszkola na 2019 rok 

Kwota ta przeznaczona jest na:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki,
 • bieżące opłaty za media,
 • zakup środków żywności,
 • zakup materiałów i wyposażenia,
 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 • zakup materiałów papierniczych,
 • zakup usług remontowych,
 • zakup usług pozostałych,
 • odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Budżet przedszkolny na rok 2019 wynosi: 1 294 100,00 zł

 

Rozdziały:

 • 80104-946 900,00 zł
 • 80148-326 100,00 zł
 • 80146-700,00 zł
 • 80149-600,00 zł
 • 80195-20 400,00 zł

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Samorzadowego Przedszkola nr 12 znajduje się na streonie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

https://www.bip.krakow.pl/?dok id=110208