BIP MJO - Przedszkole Nr 125

Informacje organizacyjne

  • Informacje o przedszkolu

 

Samorządowe Przedszkole Nr 125 zostało założone w 1970 roku. Budynek Przedszkola znajduje się w Parku Tysiąclecia w otoczeniu zieleni, z dala od zbiegu uciążliwych ciągów komunikacyjnych.
Sam budynek placówki jest dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ponad 860m kw.
W budynku znajduje się 6 sal dydaktycznych z przyłączonymi łazienkami i innymi pomieszczeniami (szatnia, hol, kuchnia i pozostałe pomieszczenia).
Jest to główny budynek przedszkola. Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w nowoczesne urzadzenia podwórkowe.

  • Oferta edukacyjna

Stosujemy twórcze metody pracy wychowawczo-dydaktycznej min:
•metodę Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej wspomagającą rozwój umysłowy i zdolności matematyczne dzieci, kształcącą odporność emocjonalną potrzebną do pokonywania trudności, rozwijającą umiejętności matematyczne stosowane w życiu codziennym i w szkole,
•elementy metody Marii Kielar-Turskiej rozwijającą kompetencje komunikacyjną
•metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz wprowadzającą dzieci w świat czytania i pisania
•metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- wspomagającą psychoruchowy rozwój dzieci i uaktywniającą „język ciała i ruchu”
•gimnastykę twórczą Rudolfa Labana posługującą się różnymi formami ruchu, np. odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, mimika, pantomima, gimnastyka
•Pedagogikę Zabawy KLANZY – wykorzystującą ruch, taniec i gest do integracji grupy dziecięcej, odprężenia, rozluźnienia, likwidacji napięć mięśni i napięć psychicznych, ułatwiającą wejście w grupę, poznanie otoczenia, umożliwiającą wszystkim wspólną, aktywną zabawę bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Ponadto, w zakresie działalności pedagogicznej, nauczyciele realizują opracowany przez siebie program adaptacyjny umożliwiający łagodny start dziecka w przedszkolu

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Współpracujemy z Filią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, os. Złotego Wieku 36 w Krakowie, umożliwiając dzieciom i rodzicom spotkania z psychologiem, logopedą,. Przeprowadzane przez nich badania oraz odbywane konsultacje pomagają w rozpoznawaniu i właściwej ocenie możliwości rozwojowych wychowanków i ewentualnym podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

  • Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO lektorka Centrum Językowego „ AS”

ZAJĘCIA SZACHOWE Z ELEMENTAMI GIER LOGICZNYCH 

ZAJĘCIA Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO  Prowadzący: PIOTR KUTAK

ZAJECIA UMUZYKALNIAJĄCE Z AKOMPANIAMENTEM D-mol Prowadzaca: Marta Samborska

 


Ramowy rozkład dnia