BIP MJO - Przedszkole Nr 125

Finanse i mienie

W 2019 roku wydatki i dochody przedszkola przeznaczone są na:

  • bieżące opłaty za media
  • zakup zywności
  • wynagrodzenia osobowe pracowników
  • zakup materiałów i wyposażenia
  • zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
  • koszty usług remontowych
  • koszty pozostałych usług

Stan majątku

 

  

Sprawozdanie finansowe

 

 

Sprawozdania finansowe za 2018 rok Samorządowego Przedszkole Nr 125 w Krakowie znajdują się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie