BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 116

Finanse i mienie

Na tej stronie prezentujemy informacje o budżecie i majątku jednostki:

Finanse i mienie

W bieżącym roku szkolnym dochody przedszkola przeznaczone są na:


• wynagrodzenie osobowe pracowników
• bieżące opłaty za media
• zakup żywności
• zakup materiałów i wyposażenia
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

 • koszty usług remontowych
• koszty pozostałych usług


ULGI ,ODROCZENIA, UMORZENIA