BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 116

 

 


STATUT 2017/2018

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14 MARCA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO UCZNIÓW OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYMW PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

 

 

 uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej1 z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie MEN z dn. 17.03.2017r.

 

 

Procedura rekrutacji do Samorządowego Przedszkola Nr 116 w roku szkolnym 2020/2021