BIP MJO - Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie


Zasady przyjmowania pacjentów do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej.

Dokumentacje medyczną udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopi.

 

Za wyżej wymienione usługi, Zakład pobiera opłatę zgodnie z tabelą.

 

 Lp.  Nazwa Usługi  Cena jednostkowa brutt 
1.  Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,00 zł
2.  Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,30 zł
3.  Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych     1,50 zł

 

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć w następujacy sposób:

  • w Sekretariacie (Budynek Administracyjny piętro 1 pok. nr 122)
    przyjmowanie stron poniedziałek - piątek w godz. 7:30- 15:00, tel. 12 44-67-500
  • przesłać pocztą na adres Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
  • wysłać mailem na adres: mco@mco.krakow.pl

 Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.