BIP MJO - Przedszkole Nr 93

Budżet

Plan finansowy dochodów i wydatków: wydatki ogółem 1 335 770,00 zł (według stanu na 2019 rok).