BIP MJO - Przedszkole Nr 93

Budżet

Plan finansowy dochodów i wydatków: wydatki ogółem 1 021 300,00 zł (według stanu na 2017 rok).