BIP MJO - Przedszkole Nr 93

Ogłoszenia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronach Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa.


REKRUTACJA 2019

 


Odpłatność za przedszkole:

 

Uchwała Nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

Od godziny 8.00 - 13.00 pobyt bezpłatny, opłata tylko za przedszkole według stawki żywieniowej.

Za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej rodzic ponosi odpowiedzialność w wysokości:

• 1 zł za każdą godzinę,

• 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla rodzin objętych Programem pn "Krakowska Karta Rodzinna 3+".

 

Opłaty dzienne za wyżywienie:

• śniadanie, obiad, podwieczorek - 7,00 zł

• śniadanie, obiad - 5,60 zł

• obiad podwieczorek - 4,90 zł

• obiad - 3,50 zł

 

 

Ciekawe strony:

 

Magiczny Kraków

 

Portal edukacyjny