BIP MJO - Przedszkole Nr 93

Prawo

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola

 

UJEDNOLICONY TEKST STATUTU PRZEDSZKOLA NR 93

 

 

Podstawowe przepisy

 

 

ROZPORZADZENIA MEN

 

Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

UCHWAŁY

 

UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

Uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 roku ze zm. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

UCHWAŁA NR LXVI/1649/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

 

Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-29 20:13:03
EWA LIS
 Edycja
2018-01-10 15:48:20
EWA LIS
 Edycja
2018-01-10 15:46:24
EWA LIS
 Edycja
2017-04-24 21:55:14
EWA LIS
 Edycja
2016-12-31 13:22:38
EWA LIS
 Edycja
2014-05-19 21:48:51
GENOWEFA GÓRECKA
 Edycja
2011-12-28 23:33:19
EWA LIS
 Edycja
2011-12-28 23:02:37
EWA LIS
 Edycja
2011-02-19 20:05:35
GENOWEFA GÓRECKA
 Edycja
2010-02-26 21:57:02
GENOWEFA GÓRECKA
 Edycja