BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Informacje organizacyjne

Samorządowe Przedszkole nr 163 w Krakowie istnieje od 1980r. Położone jest na terenie osiedla Piaski Nowe, w dzielnicy Podgórze. Znajduje się w budynku przeznaczonym na ten cel, którego właścicielem jest Gmina Kraków. Posiada sześć sal do zajęć i zabaw wychowawczo – dydaktycznych. Są one odpowiednio przestronne, dobrze wyposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada własny, duży, zagospodarowany ogród (ok. 3000m²). Rośnie w nim wiele gatunków drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych. Na jego terenie znajdują się piaskownice oraz urządzenia i sprzęty do zabaw dla dzieci. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku. W przedszkolu jest 6 oddziałów, każdy liczący po 25 dzieci.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu lub sierpniu, lub w okresie lipiec – sierpień.

Samorządowe Przedszkole nr 163 jest przedszkolem publicznym.

Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
- realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
-zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie ( w Samorządowym Przedszkolu nr 163 w godz. od 8.00-13.00)
-przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
-zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniach MEN
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Małopolski Kurator Oświaty ul. Ujastek 1  31-752 Kraków
  • Organem prowadzącym jest: Gmina M. Kraków - Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków

Rejonowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna:Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul. Konfederacka 18 30-306 Kraków tel. 12 266 19 50