BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

  Praca edukacyjna prowadzona jest w oparciu o:

 

Podstawę programową wychowania przedszkolnego
(załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. z 2017r.poz.356)

 

◼ Program wychowania przedszkolnego: ▪ „Nasze Przedszkole" autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby - Żabińskiej wyd. MAC EDUKACJA

 

Pakiety działań opracowane przez nauczycieli – programy dodatkowe, uzupełniające: ▪ „Bezpieczny Przedszkolak” aut. A. Czekaj, M. Doktorowicz, A. Jabłonka ▪ „Kulturalny Przedszkolak” aut. R. Barcik, M. Compa, B. Marciniec ▪ „Pakiet działań wspomagających dziecko i rodzica w przedszkolu” aut. E. Prusak, R. Wołek

 

Program nauczania religii dla przedszkola „W Radości dzieci Bożych” aut. ks. dr Tadeusz Śmiech nr dopuszczenia: AZ-0-04/3