BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

Redakcja

1. Administrator: dyrektor           Marta Żugaj          tel. 12 658 26 38,   e-mail: przedszkole154krakow@interia.pl

2. Operator:       z-ca dyrektora   Agnieszka Palmi   tel. 12 658 26 38,   e-mail: przedszkole154krakow@interia.pl