BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

Wartość środków na dzień 01.01.2019r. wynosi:

 • środki trwałe: 4 001 926,25 zł
 • pozostałe środki trwałe: 143 109,31 zł
 • pozostałe wartości niematerialne i prawne: 8 448,00 zł


Wartość środków na dzień 01.01.2018r. wynosi:

 • środki trwałe: 4 001 926,25 zł
 • pozostałe środki trwałe: w użytkowaniu: 133 456,92 zł
 • pozostałe wartości niematerialne i prawne: 8 448,00 zł


Wartość środków na dzień 01.01.2017r. wynosi:

 • środki trwałe: 4 001 926,25 zł.
 • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 217 904,40 zł.
 • pozostałe wartości niematerialne i prawne: 8 448,00 zł.

 Wartość środków na dzień 01.01.2016r. wynosi:

 • środki trwałe: 4 005 486,38 zł.
 • pozostałeśrodki trwałe w uzytkowaniu: 216 910,04 zł.
 • pozostałe wartości niematerialne i prawne: 8 448,00 zł.

 

Wartość środków na dzień 01.01.2015r. wynosi:

 • środki trwałe: 727 232,81 zł.
 • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 209 333,49 zł.
 • pozostałe wartości niematerialne i prawne: 8 448,00 zł.

 

Wartość środków na dzień 01.01.2014r. wynosi:

 • środki trwałe: 727 241,57 zł.
 • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 197 833,04 zł.
 • pozostałe wartości niematerialne i prawne: 8 199,00 zł.