BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola w roku 2019 wynosi:

rozdział 801/80104: dochody ogółem: 55 400 zł

                              wydatki ogółem: 1 185 500 zł

rozdział 801/80148: dochody ogółem: 220 000 zł

                              wydatki ogółem: 412 000 zł

rozdział 801/80146: dochody ogółem: -

                              wydatki ogółem: 1 000 zł

rozdział 801/80195: dochody ogółem: -

                              wydatki ogółem: 10 000 zł

 

Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola w roku 2018 wynosi:

rozdział 801/80104: dochody ogółem: 54 600 zł

                              wydatki ogółem: 949 700 zł

rozdział 801/80148: dochody ogółem: 177 400 zł

                              wydatki ogółem: 325 300 zł

rozdział 801/80146: dochody ogółem: -

                              wydatki ogółem: 600 zł

rozdział 801/80195: dochody ogółem: -

                              wydatki ogółem: 7 100 zł

 

Plan finansowy dochodów i wydatków przedszkola w roku 2017 wynosi:

rozdział 801/80104: dochody ogółem: 74 000 zł

                              wydatki ogółem: 1 048 300 zł

rozdział 801/80148: dochody ogółem: 152 300 zł

                              wydatki ogółem: 320 300 zł

rozdział 801/80146: dochody ogółem: -

                              wydatki ogółem: 600 zł

rozdział 801/80195: dochody ogółem: -

                              wydatki ogółem: 11 000 zł


 

 

Planowane wydatki:

• wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane

• dodatkowe wynagrodzenie roczne

• zakup materiałów i wyposażenia

• zakup środków żywności

• zakup energii (prąd, gaz, woda, ścieki, ogrzewanie)

• zakup zabawek, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

• zakup usług remontowych

• zakup usług telekomunikacyjnych

• zakup usług pozostałych

• podróże służbowe krajowe

• różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe

• świadczenia socjalne z ZFŚS dla pracowników i emerytów/rencistów A-O

• szkolenia pracowników

 

Planowane przychody:

• wpływy z usług