BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

Podstawowe przepisy

 

Statut przedszkola

 

Prawo lokalne :

Uchwała Nr LXII/1374/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

Uchwała Nr CXXI/1939/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm.).

 

Uchwała Nr LXXXI/1256/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm)

 

Uchwała Nr XXIV/321/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/258/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

 

Uchwała Nr XXI/258/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

Uchwała Nr CXX/1128/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2002r. w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu Nr 154 w Krakowie ul. Kurczaba 19

 

Ustawy :

Ustawa z dnia 7 września 1991r. O Systemie Oświaty.

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela.

 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. O Pracownikach Samorządowych

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych Osobowych