BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / KONKURSY OFERT


04.08.2020

1. Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, z późn. zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 29.06.2020

1. Otwarty konkurs ofert w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020” na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365, z późn. zm.), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


22.04.2020

1. Ogłoszenie o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 
10.03.2020

1. Ogłoszenie o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na usługi społeczne polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 

 

 

18.02.2020

1. Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn. "Obsługa cateringowa 3 konferencji organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie"04.02.2020

1. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

2. Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn. "Usługa prania bielizny pościelowej, kocy i odzieży ochronnej"

3. Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn. "Dostawa artykułów biurowych"

4. Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn. "Dostawa środków czystości iartykułów gospodarczych"


 

 

09.10.2019

1. Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na lata 2020, 2021 i 2022

21.05.2019

1. Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego
08.04.2019

1. Otwarty Konkurs Ofert oraz nabór na Członków Komisji Konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym02.04.2019

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie26.03.2019

1. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego07.06.2018

1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

 21.05.2018

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 

19.04.2018

1. Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

 

16.04.2018

1. Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 


09.04.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
31.01.2018

1. Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego 

20.06.2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
14.06.2017

1. Przeprowadzenie badań ilościowych na temat korzystania przez dzieci i młodzież z telefonów komórkowych, tabletów, komputerów, Internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych i konsolowych na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych oraz opracowanie programów profilaktycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

27.04.2017

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 10.01.2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


 


29.11.2016

1. Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień na lata 2017, 2018 i 2019.


 

 

05.12.2016

1. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi społeczne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
15.09.2016

1. Konkurs uzupełniający dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016


 


28.01.2016

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
21.12.2015

1. Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2016
30.10.2015

1. Konkursu na świadczenia zdrowotne udzielane osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie na rok 2016r.


 


18.05.2015

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki.

 

 

 

24.03.2015

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym24.11.2014

1. Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2015


04.11.2014

1. Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

 

06.10.2014

1. Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2014

 

05.03.2014

1. Kraków: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Numer ogłoszenia: 73344 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.201427.01.2014

1. Kraków: Dostawa oleju opałowego do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Numer ogłoszenia: 29802 - 2014. Data zamieszczenia: 27.01.201426.11.2013

1. Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2014


21.10.2013

1. Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie


04.06.2013

1. Kraków: Kompleksowa ochrona fizyczna i monitoring obiektu Dom Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 wraz z przyległym terenem oraz podjazdem i parkingiem. Numer ogłoszenia: 214840 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

 

 19.02.2013

1. Konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie terapii uzależnień w roku 2013

 

05.03.2012

1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Numer ogłoszenia: 88754 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013


12.02.2013

1. Dostawa oleju opałowego, ekologicznego w ilości 35 000 l. do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. Numer ogłoszenia: 57862 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013


 


23.01.2013

1. Dostawa oleju opałowego, ekologicznego w ilości 19 000 l do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.


 

11.05.2012

1. Przygotowanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 na okres 3 lat. Numer ogłoszenia: 151902 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012


 

24.01.2012

1. Dostawa oleju opałowego, ekologicznego w ilości 50000 l do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Numer ogłoszenia: 22966 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012

 

11.10.2011

1.Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - artykułów do pracowni terapeutycznych. Numer ogłoszenia: 328238 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011


2. Dostawa wyposażenia Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - drobnego sprzętu AGD. Numer ogłoszenia: 266565 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011

 

11.08.2011

1. Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - drobnego sprzętu AGD. Numer ogłoszenia: 239894 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

 

2. Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - artykułów do pracowni terapeutycznych. Numer ogłoszenia: 216661 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

 

3. Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - sprzęt elektroniczny. Numer ogłoszenia: 239896 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

 

4. Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - wyrobów tekstylnych. Numer ogłoszenia: 239898 - 2011; data zamieszczenia: 11.08.2011

 

20.07.2011


1. Wykonanie remontu budynku Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1. Numer ogłoszenia: 209306 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011

 

 

08.07.2011


1. Dostawa pierwszej części wyposażenia Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - meble. Numer ogłoszenia: 190178 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011

 

31.05.2011

1. Dostawa pierwszej części wyposażenia Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - sprzęt medyczny. Numer ogłoszenia: 137240 - 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011

 

 

09.05.2011

1. Dostawa pierwszej części wyposażenia Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - meble. Numer ogłoszenia: 132933 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011


2. Dostawa pierwszej części wyposażenia Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - sprzęt AGD. Numer ogłoszenia: 132929 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011


3. Dostawa pierwszej części wyposażenia Domu Pomocy Społecznej Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - sprzęt rehabilitacyjny. Numer ogłoszenia: 132931 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011