BIP MJO - Przedszkole Nr 87

Struktura organizacyjaPrzedszkole:

Samorządowe Przedszkole nr 87

30-682 Kraków, ul. Spółdzielców 7

tel. 12/ 655-51-97

 

Dyrektor przedszkola: mgr. Elżbieta Wącław

 

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:00

W czasie pobytu dzieci korzystają z 3 posiłków, tj. śniadania, obiadu i podwieczorku

 

 

Struktura organizacyjna

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Kompetencje organów przedszkola określone są w szczególności w ustawie o systemie oświaty i Statucie Przedszkola.

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 3 w Krakowie, ul. Konfederacka 18,

tel. 12 266 19 50.

 

Opiekun przedszkola: mgr Anna Żywot - logopeda

 

Konsultacje w przedszkolu: jeden piątek w miesiącu według harmonogramu, godz. 9.00 - 12.00 (po wcześniejszym umówieniu się)

 

Poradnia czynna codziennie w godzinach 8.00 - 19.00