BIP MJO - Przedszkole Nr 87

Polityki, programy, raporty


Przedszkole pracuje w oparciu o wewnętrzny zestaw programów własnych placówki:
1. Program adaptacyjny - "Pierwsze kroki w przedszkolu - adaptacja bez łez"
2. Program wychowawczy - "Razem w przedszkolu"
3.Program wychowania komunikacyjnego - "Sześciolatek bezpieczny w drodze do przedszkola, na ulicy, podczas zabaw i w domu"
4.Program pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie - "Odkrywam, eksperymentuję, doświadczam"


Programy zajęcia dodatkowe
- kółko plastyczne
- zespół wokalno-taneczny "Małe Lajkoniki"

- rytmika