BIP MJO - Przedszkole Nr 87

OGŁOSZENIA


Informacje ogólne i rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli na terenie Gminy Kraków na rok szkolny 2019/2020  można uzyskać na stronie internetowej: www.portaledukacyjny.krakow.pl