BIP MJO - Przedszkole Nr 49

Polityki, programy, raporty

 

Zestaw programów wychowania przedszkolnego Samorządowego Przedszkola nr 49 w Krakowie

• Program wychowania przedszkolnego "Wokół przedszkola. Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego".

• „Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” Monika Zatorska, Aldona Kopik, Jolanta Kopała, wydawnictwo: Edukacja Polska – w zakresie zgodnym z podstawą programową.

• „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska