BIP MJO - Przedszkole Nr 22

Informacje organizacyjne

Dzień aktywności dziecka

 

6:00 - 8:15 - schodzenie się dzieci. Swobodna aktywność w kaćikach zainteresowań - zgodnie z potrzebami dzieci. Praca z zespołem lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulujaco - kompensacyjnym i wychowawczym. Zabawy integracyjne. Ćwiczenia i zabawy poranne. Czynności porządkowo - gospodarcze. Przygotowanie do śniadania.

8:15 - 8:40 - śniadanie gr. I i II

8:45 - 9:00 - śniadanie gr. III i IV. Utrwalanie nawyków zdrowego i kulturalnego spożywania posiłków, czynności higieniczne, mycie zębów.

9:00 - 10:00 - zajęcia z całą grupą. Sytuacje edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb możliwości dziecka, wspierajace jego rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny

10:00 - 11:15 - spacery i wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy ruchowe w sali (w przypadku niekorzytnej aury), zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

11:15 - 11:40 - II śniadanie gr. I i II

11:40 - 12:00 - II śniadane gr. III i IV

11:40 - 13:30 - odpoczynek (leżakowanie - gr. I), relaksacja, słuchanie bajek literackich i muzycznych. Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, rysowanie na dowolne tematy.

13:30 - 14:00 - obiad gr. III i IV

14:00 - 14:30 - obiad gr. I i II

14:30 - 17:00 - zabawy kreatywne (malowanie, rysowanie, wycinanie, majsterkowanie). Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna: kompensacyjno - wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym.Zabawy dowolne wg.zainteresowań, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.