BIP MJO - Przedszkole Nr 22

Wszelkie ogłoszenia bieżące publikowane są na stronie internetowej przedszkola

www.wix.com/tajemniczyogrod/przedszkole

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019 odędzie się od 18.05.2018 r. do 25.05.2018 r. Wnioski należy złożyć w terminie od 18.05 25.05.2018 r. w godzinach pracy sekretariatu. Wyniki rekrutacji uzupełniającej bedą 19.06.2018 r.


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja rozpoczyna się od 1-30 marca 2018 r. Wnioski należy składać do przedszkola pierwszego wyboru. Więcej informacji na temat rekrutacji i zasad jest dostępne na stronie www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli".

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z art. 204 ust.1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

podane zostaną do dnia 15 kwiwetnia 2017 r.

Szczegóły informacyjne dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 zostaną opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego : https://krakow.formico.pl

 

* Opłata za korzystanie z przedszkola

 

Opłata za korzystanie z przedszkola od dnia 09.12.2016 r.

* stawka żywieniowa - 7.50 zł. za dzień (3 posiłki - sniadanie, drugie śniadanie, obiad)

* opłata za godzinę ponad podstawą programową zgodnie z Uchwała Nr LXII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w w ieku do lat 5 w przedszkolach

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

 Za każdą godziną korzystania przez dziecko w w ieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki o której mowa w ust. 1 pkt.1 ustala się opłatę w wysokosci :

1. 1,00 zł.

2. 0,50 zł. - dla rodzin objętych programem pn. Krakowaka Karta Rodzinna 3+

 

Opłata miesięczna pobierana jest z góry, natomiast odliczanie dni nieobecnych jest z dołu.

Obowiązkowy termin opłaty za przedszkole jest do 10 każdego miesiąca, naromiast zwrot książeczek opłat do 15 każdego miesiąca.

 

 

Środowisko i jego ochrona:

www.ekoportal.gov.pl