BIP MJO - Przedszkole Nr 22

 Finanse i mienie

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. Samorządowego Przedszkola Nr 22 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Mijskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. Samorządowego Przedszkola Nr 22 w Krakowie znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Finanse i mienie

Plan Finansowy dochodów i wydatków przedszkola na rok 2017/2018 , kwota przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki
- bieżące opłaty za media
- zakup środków żywności
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
- zakup materiałów papierniczych

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018 Samorządowego Przedszkola Nr 22 znajdują się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświatyn w Krakowie.