BIP MJO - Żłobek Samorządowy Nr 14

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Żłobka Samorządowego Nr 14

 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do jednostki.

 

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Żłobka Samorządowego Nr 14 dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Pismo ogólne - Elektroniczna skrzynka podawcza Żłobka Samorządowego nr 14

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:


WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Żłobka Samorządowego Nr 14.


Żłobek Samorządowy Nr 14 korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP.


Adresy skrytek ePUAP Żłobka Samorządowego Nr 14 wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:


/Zlobek14/SkrytkaESP
– adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Żłobka Samorządowego Nr 14.