BIP MJO - Żłobek Nr 5

 

Polityka , programy , raporty

Żłobek Samorządowy nr 5 w Krakowie jest czynny w godz. Od 6.00 do 17.00, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.

 

Do naszej placówki uczęszcza 96 dzieci, z podziałem na grupy wiekowe:

I grupa- od 5 miesięcy do 12 miesięcy ( 15 miejsc)

II grupa- od 13 miesięcy do 24 miesięcy ( 40 miejsc)

III grupa- od 2 do 3 lat ( 41 miejsc)

 

Każda grupa posiada swoją : bawialnię, sypialnię, jadalnię oraz łazienkę z odpowiednim wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb podopiecznych. Na terenie naszego żłobka znajduje się ogród, gdzie w sezonie wiosenno- letnim dzieci korzystają z zabaw na świeżym powietrzu.

Opiekę nad dziećmi sprawuje personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

 

Misją Żłobka Samorządowego nr 5 jest „ wspieranie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez zapewnienie fachowej opieki pielęgnacyjnej, wczesnej edukacji i odpowiedniego wyżywieni”.

 

Zadaniem naszego żłobka jest przede wszystkim:

- stworzenie dzieciom prawidłowych warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego;

- zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad dziećmi, dostosowanej do ich potrzeb;

- poszanowanie podmiotowości dziecka;

- zaspakajanie potrzeb dziecka w szczególności poprzez kierowanie się:

•dobrem dziecka

• poszanowaniem praw dziecka

• koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualne oddziaływanie wychowawcze;

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa ( fizycznego, psychicznego i zdrowotnego)

- organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku i umiejętności dziecka;

- współpraca z rodzicami w wychowaniu dziecka;

- zapewnienie dzieciom, w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego wyżywienia

 

Wszystkie oddziaływania wychowawcze i zajęcia organizowane przez Opiekunki w poszczególnych grupach, mają na celu stymulować prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka. Stąd też wynika różnorodność prowadzonych zajęć i zabaw, wśród których można wyróżnić : m.in. zajęcia dydaktyczne, ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne, tematyczne czy umuzykalniające. W pracy z dziećmi opieramy się na aktualnych osiągnięciach psychologii i pedagogiki, stosujemy m.in. zasadę bezpieczeństwa, indywidualizacji, akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem, metody aprobaty i pochwały oraz wykorzystujemy bezpieczne, a zarazem nowoczesne pomoce i zabawki.

 

W naszej placówce prowadzimy dodatkowe zajęcia:

- rytmiczno- muzyczne- podczas uroczystości tj. Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Rodziny dzieci prezentują program przygotowany na zajęciach rytmiki

- ruchowe- Przedszkoliada.pl – zajęcia z elementami: piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki

- „ mini teatrzyki”- kilka razy w roku

 

Nasz Żłobek współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz Biblioteką Filia nr 55.

 

 

 

 

 

 

Polityki, programy, raporty

Żłobek Samorządowy nr 5 w Krakowie jest czynny w godz. od 6.00 do 17.00, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.

 

Do naszej placówki uczęszcza 90 dzieci, z podziałem na grupy wiekowe:

I grupa – od 5 miesięcy do 12 miesięcy (16 miejsc)

II grupa – od 13 miesięcy do 24 miesięcy (33 miejsca)

III grupa – od 2 do 3 lat (41 miejsc)

 

Każda grupa posiada swoje sale: bawialnie, sypialnie, jadalnię oraz łazienkę, z odpowiednim wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb podopiecznych. Na terenie naszego żłobka znajduje się ogród, gdzie w sezonie wiosenno-letnim dzieci korzystają z zabaw na świeżym powietrzu.

Opiekę nad dziećmi sprawuje profesjonalny personel.

 

Misją Żłobka Samorządowego nr 5 jest „ wspieranie rodziny w realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej poprzez zapewnienie fachowej opieki, pielęgnacji, wczesnej edukacji i odpowiedniego wyżywienia”.

 

Zadaniem naszego żłobka jest przede wszystkim:

-stworzenie dzieciom prawidłowych warunków do rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego ;

- zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej nad dziećmi, dostosowanej do ich potrzeb ;

-poszanowanie podmiotowości dziecka ;

-zaspakajanie potrzeb dziecka w szczególności poprzez kierowanie się :

• dobrem dziecka

• poszanowaniem praw dziecka

• koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez indywidualne oddziaływania wychowawcze;

- zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa (fizycznego, psychicznego i zdrowotnego)

- organizowanie codziennych zajęć stosownie do wieku i umiejętności dziecka;

- współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka;

-zapewnienie dzieciom, w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego wyżywienia

Wszystkie oddziaływania wychowawcze i zajęcia organizowane przez Opiekunki w poszczególnych grupach, mają na celu stymulować prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka. Stąd też wynika różnorodność prowadzonych zajęć i zabaw, wśród których można wyróżnić: m.in. zajęcia dydaktyczne, ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne, tematyczne czy umuzykalniające.   W pracy z dziećmi opieramy się na aktualnych osiągnięciach psychologii i pedagogiki ,stosujemy m.in. zasadę bezpieczeństwa, indywidualizacji, akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem, metody aprobaty i pochwały oraz wykorzystujemy bezpieczne, a zarazem nowoczesne pomoce i zabawki.

 

W naszej placówce prowadzimy dodatkowe zajęcia:

- rytmiczno-muzyczne - podczas okazjonalnych uroczystości tj. Dzień Babci i Dziadka oraz tzw. Dnia Rodziny dzieci prezentują program przygotowany na zajęciach rytmiki

- język angielski

- „mini teatrzyk” - kilka razy w roku

 

Nasz Żłobek współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i szkołą kształcącą w zawodzie opiekunka dziecięca.