BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Informacje o serwisie internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

  Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:
 • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,
 • BIP MK - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
 • MJO - dysponent (miejska jednostka organizacyjna) podmiotowej strony BIP MK.

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez krakowską Straż Miejską. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu:

 1. Informacje o jednostce.
 2. Informacje organizacyjne.
 3. Polityki, programy, raporty.
 4. Ogłoszenia.
 5. Praca.
 6. Finanse i mienie.
 7. Jak załatwić sprawę.
 8. Prawo
 9. Struktura organizacyjna.
 10. Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. Pełna informacja o strukturze serwisu została zamieszczona w formie linków umieszczonych w górnej części strony.

Ponadto pod logiem BIP znajduje się odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Wszystkie te połączenia znajdują się w części tytułowej strony.

 

Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu zostały określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej.