BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Zamówienia publiczne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

2020 r.

 

Zamówienia publiczne

Zamówienia na usługi społeczne

Plan zamówień publicznych

Rozeznanie rynku

 


 

Zamówienia publiczne z lat ubiegłych

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 

 

Zamówienia na usługi społeczne w latach ubiegłych

  2019 2018 2017

 

 

Rozeznanie rynku w latach ubiegłych

  2019 2018

 

 

Zamówienia publiczne związane z Światowymi Dniami Młodzieży