BIP MJO - Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie

Jak załatwić sprawę?

Sprawy przyjmowane są na piśmie lub ustnie i załatwiane na bieżąco.

  

 

  • DOKUMENTY

Zaświadczenia wydawane są w sekretariacie szkoły (m. in. do ZUS, MOPS, Sądu, WKU, itp.).

Wydawane są też duplikaty świadectw ukończenia szkoły, legitymacje uczniowskie.

Za wystawione duplikaty pobiera się opłatę zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej 2016 (Dz. U. 2015, poz. 783).

 

 

  • REKRUTACJA

W sprawie przyjęcia do szkoły w trakcie roku szkolnego, należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem sekretariatu szkolnego.

 

 

Sekretariat Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie

 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 

tel. 12-2661774

  •  GODZINY PRACY

Dyrektor szkoły przyjmuje strony:

 

poniedziałek 10.00-11.20

wtorek 10.00-14.00

środa 10.00-14.00