BIP Archiwalny - A_SOSWN (data archiwizacji: 2014-05-05, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXI/1036/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. )
Dokument archiwalny
Struktura organizacyjna     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Krakowiew skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 17, Gimnazjum Nr 65, Internat, Wspomaganie Wczesnoszkolne( dawniej :Zespół Diagnozy i Terapii Języka). ul. Spadochroniarzy 1 31-455 Kraków           Zakres działania :       a. Specjalna Szkoła Podstawowa nr 17 , Gimnazjum nr 65 Zajęcia w klasach 6-8 osobowych. Zapewniamy zajęcia logopedyczne, pomoc psychologa, pedagoga. Otrzymujemy bezpłatne podręczniki których autorami są nasi nauczyciele. Zapewniamy dostęp do pracowni komputerowych, naukę w pracowniach przedmiotowych, duża salę gimnastyczną, dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki. Dzieci wraz z nauczycielami redagują gazetkę szkolną „Mucha" i dodatek internatowy „Bzyyyk" b. Internat Zapewniamy całodobową opiekę, smaczne posiłki, opiekę medyczną. W czasie wolnym uczniowie biorą udział w zajęciach: bilarda, koszykówki, piłki nożnej, siatkówki. Działa zespół teatralny, taneczno-akrobatyczny. Do dyspozycji młodzieży jest klub „Tęczowy Koń" . Dzieci z wadami postawy uczęszczają na gimnastykę i masaże do pobliskiej przychodni. c. Wspomaganie Wczesnoszkolne ( dawniej Zespół Diagnozy i Terapii Języka ) Wspomagania dzieci z zaburzona komunikacją językową. Obejmuje opieką dzieci od pół roku do 8 lat z wadami słuchu i innymi deficytami rozwojowymi wpływającymi na opanowanie mowy. Oferuje zajęcia dla dzieci z całego kraju, badania audiometryczne i psychologiczne, indywidualny program terapii oraz konsultacje dla rodziców i ich czynny udział w zajęciach.     Dojazd do Ośrodka - z dworca PKP autobus 124 - kierunek Wieczysta ( wysiąść na przystanku Spadochroniarzy) mapka   Wyświetl większą mapę