BIP Archiwalny - A_SOSWN (data archiwizacji: 2014-05-05, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXI/1036/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. )
Dokument archiwalny
Oferta jednostki Ośrodek Szkolno-Wychowawczydla Dzieci Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu, z wadami mowy (typu afazja) oraz dla dzieci autystycznych.Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Ośrodek zapewnia drożność edukacyjną - po ukończeniu szkoły w naszym Ośrodku dziecko kontynuuje naukę, w zależności od swoich możliwości, w szkole dostosowanej do jego niepełnosprawności lub w szkole ogólnodostępnej.Nauczyciele naszego Ośrodka są współautorami programów nauczania dla dzieci z wadami słuchu oraz autorami podręczników , w oparciu o które pracują szkoły w całym kraju.   Typy niepełnosprawności uczniów• słabo słyszący• niesłyszący (w tym z implantem ślimakowym)• z niepełnosprawnością sprzężoną• z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją• z autyzmem, Zespołem Aspergera W skład Ośrodka wchodzą:• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka• Szkoła Podstawowa nr 17• Gimnazjum nr 65• Grupy opiekuńczo -wychowawcze (internat) Gabinety specjalistyczne • Gabinet logopedyczny • Gabinet psychologiczny• Gabinety wczesnego wspomagania• Pracownia polisensoryczna Ponadto uczniowie mają do dyspozycji: • Pracownie przedmiotowe • Bibliotekę wyposażoną w komputery podłączone do internetu• Salę gimnastyczną• Siłownię• Salę zajęć korekcyjnych• Boisko sportowe• Internat• Plac zabaw• Klub kulturalno-rozrywkowy „Smoki" Pomoc psychologiczna i pedagogiczna• przeprowadzanie wywiadu psychologiczno - pedagogicznego z rodzicami nowoprzyjętych dzieci,• prowadzenie poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla rodziców, • współpraca z rodzicami w zakresie orzecznictwa do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, • organizacja i prowadzenie szkoleń dla rodziców,• rozmowy terapeutyczne z uczniami. Opieka medyczna Gabinet Pomocy Przedlekarskiej Zajęcia pozalekcyjneW Ośrodku działają koła zainteresowań:• Przedmiotowe• Czytelnicze• Informatyczne• Taneczne• Teatralne• Kulinarne• Krajoznawczo-turystyczne• UKS 17 ( tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna, bilard)• Hipoterapia i dogoterapia dla dzieci z klas I -III szkoły podstawowej• Basen• Uczniowie uczestniczą w warsztatach edukacyjnych, konkursach plastycznych, imprezach integracyjnych oraz programach unijnych i rządowych. Realizowane eksperymenty i innowacjeW ośrodku realizowane są innowacje pedagogiczne: • Program edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci z zaburzeniami percepcji i ekspresji mowy.• „ Języki obce...już potrafię"- zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego.• Osiągnięcia uczniówUczniowie Ośrodka odnoszą wiele sukcesów artystycznych, sportowych i naukowych, zdobywając liczne medale, nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymiPlacówka kontynuuję współpracę ze szkołą specjalną w Hrdlickowej na Słowacji. Dyrektor: Aneta Dziewońska Dane teleadresoweul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków tel. 12-411-17-22 tel/fax 12-411-19-40 e-mail: soswddn@soswddn.krakow.plwww.soswddn.krakow.pl Dojazd: autobus nr 124, 424   Mapa