BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Zamówienia publiczne

Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

 

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki informuje że w dniu 24.04.2020 w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie nr. 53367-N-2020 o zamówieniu:

 “Przebudowa i rozbudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie”

 

W dniu 11.05.2020 została wprowadzona zmiana - Termin składania ofert do dnia: 2020-06-08, godzina: 12:00

 

Treść ogłoszenia można zobaczyć pod następującym adresem: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/ZP400PodgladOpublikowanego_UZP.pdf

 

 Link do dokumentacji: http://bunkier.art.pl/UZP-Bunkier/UZP.html