BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

UCHWAŁA NR CXI/2920/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. Plik do pobrania.  Link do uchwały BIP MK.

zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

 

UCHWAŁA NR XXIII/399/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwaly Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.