BIP - Muzeum Armii Krajowej

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępnianie danych odbywa się po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną pisemnej zgody Dyrektora MAK.