BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Finanse i mienie

Interwencyja Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w trakcie roku budżetowego funkcjonuje w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków, który zawarty jest w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa.

Wstępna wysokość środków na zadania systemu pomocy społecznej określana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Informacja o finansach i mieniu Jednostki  jest publikowana w dedykowanych pozycjach.