BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Zamówienia publiczne

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie ul. Naczelna 12 zleci wykonanie remontu drogi wewnętrznej o powierzchni 215m2. Remont obejmuje przygotowanie podłożą (frezowanie) oraz położenie nawierzchni asfaltowej. Przed złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Osoba do kontaktu - Małgorzata Biesiada te. 12 415 04 23

 

Kraków, dnia 22.05.2020r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krakowie ul. Naczelna 12 zleci malowanie elewacji budynku gospodarczego.

Powierzchnia elewacji 95 m2.

Przed malowaniem należy uzupełnić ubytki tynku oraz zamurować dwa otwory okienne.

Przed złożeniem oferty zapraszamy na wizję lokalną.

Osoba do kontaktu - Małgorzata Biesiada te. 12/415-04-23 w.212

 

Kraków, dnia 19.06.2020r.