BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr2

Finanse i mienie

Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

Sprawozdania finansowe za rok 2017:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w za rok 2017 - Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w za rok 2017 - Rb-27S

 

Mienie

 Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31.12.2017r.

 

Grupa Nazwa Wartość
0 Grunty

4 514 640,00 zł

1 Budynki i lokale

6 286 050,00 zł

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 281 743,00 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne 15 929,00 zł 
4 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 4 200,00 zł 
5 Maszyny i urządzenia specjalistyczne 32 606,00 zł 
6 Urządzenia techniczne 54 556,00 zł 
7 Środki transportu 60 000,00 zł 
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 4 014,00 zł 
  Pozostałe środki trwałe (013) 489 166,00 zł 
  Zbiory biblioteczne (014) 16 667,00 zł 
  Wartości niematerialne i prawne 16 553,00 zł 
OGÓŁEM: 11 776 124,00 zł

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 23:49:52
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Edycja
2018-04-13 00:19:59
SŁAWOMIR KOŁODZIEJCZYK
 Publikacja