BIP Archiwalny - A_DD7 (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LIX/818/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 października 2012 r. )
Dokument archiwalny

Struktura organizacyjna

 

DOM DZIECKA NR 7 W KRAKOWIE

 


 

Adres:         ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

Telefon:     (12) 411-60-54

Faks:          (12) 413-95-55

Email:         naczelna12@poczta.fm

Władze:       Dyrektor mgr Alina Bac

 


 ZAKRES DZIAŁANIA:

 

Dom Dziecka Nr 7 w Krakowie jest  placówką opiekuńczo- wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla dzieci w wieku od 6 lat.
Dom Dziecka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe w tym emocjonalne społeczne i religijne a także zapewnia korzystanie z przysługujących im świadczeń zdrowotnych i kształcenia.


Głównym celem Domu Dziecka jest podejmowanie działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w zastępczym środowisku rodzinnym oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.
Dom Dziecka Nr 7 dysponuje miejscami dla 50 wychowanków .W ramach placówki funkcjonuje trzy grupy wychowawczych, z których każda może liczyć do 16 osób.