BIP Archiwalny - A_DPSu (data archiwizacji: 2013-01-21, powód archiwizacji: Likwidacja jednostki zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/789/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Struktura organizacyjna MJO

Schemat organizacyjny

Dyrektor: Tadeusz Skiba

Dział Terapeutyczno-Socjalny-  Kierownik Beata Boho

Dział Finansowo-Księgowy - Gł.Księgowy Urszula Więcek